Home » AIS-12CALL » โปรเน็ต AIS รายวัน ราคาถูก เพียง 25,28,32,42,45 บาท

โปรเน็ต AIS รายวัน ราคาถูก เพียง 25,28,32,42,45 บาท

เน็ต ais รายวัน

โปรเน็ต AIS รายวัน ราคาถูก เพียง 25,28,32,42,45 บาท

เน็ต AIS รายวัน 25 บาท ใช้งานเน็ตได้ 500MB ความเร็ว 512Kbps

(ครบปริมาณใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps) โทรฟรี AIS ช่วง 05.00-17.00 .

สมัครกด *777*4045*182427# โทรออก

📱ผ่านมือถือ คลิกสมัครได้ทันที ! 👉 https://call.netgumod.com/?code=*777*4045*182427

เน็ต AIS รายวัน 28 บาท ใช้งานเน็ตได้ 500MB ความเร็ว 512Kbps

(ครบปริมาณใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps) โทรฟรี AIS ช่วง 05.00-18.00 .

สมัครกด *777*7331*182427# โทรออก

📱ผ่านมือถือ คลิกสมัครได้ทันที ! 👉 https://call.netgumod.com/?code=*777*7331*182427

เน็ต AIS รายวัน 32 บาท ใช้งานเน็ตได้ 500MB ความเร็ว 512Kbps

(ครบปริมาณใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps) โทรฟรี AIS ไม่อั้น 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

สมัครกด *777*7333*182427# โทรออก

📱ผ่านมือถือ คลิกสมัครได้ทันที ! 👉 https://call.netgumod.com/?code=*777*7333*182427

เน็ต AIS รายวัน 42 บาท ใช้งานเน็ตได้ 500MB ความเร็ว 512Kbps

(ครบปริมาณใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps) โทรฟรี ทุกเครือข่าย ครั้งละ 30 นาที

สมัครกด *777*7371*182427# โทรออก

📱ผ่านมือถือ คลิกสมัครได้ทันที ! 👉 https://call.netgumod.com/?code=*777*7371*182427

เน็ต AIS รายวัน 45 บาท ใช้งานเน็ตได้ 1.5 GB ความเร็ว 6Mbps

(ครบปริมาณใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps)

สมัครกด *777*7362*182427# โทรออก

📱ผ่านมือถือ คลิกสมัครได้ทันที ! 👉 https://call.netgumod.com/?code=*777*7362*182427

หมายเหตุ :

เมื่อใช้งานเน็ตครบตามจำนวนที่กำหนด สามารถใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps

ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %